vinhomes central park

biet thu vinpearl

vinhomes bason

Hình ảnh

Trang chủ Tin tức Hình ảnh

A2-15

a2 15 Căn hộ A2-15 - diện tích phủ bì: 68,43m² | diện tích sử dụng: 65,45m² Quay về Khối A1 | Quay về Khối A2

A2-14

a2 14 Căn hộ A2-14 - diện tích phủ bì: 86,18m² | diện tích sử dụng: 82,25m² Quay về Khối A1 | Quay về Khối A2

A2-13

a2 13 Căn hộ A2-13 - diện tích phủ bì: 68,46m² | diện tích sử dụng: 65,47m² Quay về Khối A1 | Quay về Khối A2

A2-12

a2 12 Căn hộ A2-12 - diện tích phủ bì: 87,64m² | diện tích sử dụng: 83,77m² Quay về Khối A1 | Quay về Khối A2

A2-11

a2 11 Căn hộ A2-11 - diện tích phủ bì: 72,28m² | diện tích sử dụng: 69,20m² Quay về Khối A1 | Quay về Khối A2

A2-10

a2 10 Căn hộ A2-10 - diện tích phủ bì: 69,97m² | diện tích sử dụng: 67,57m² Quay về Khối A1 | Quay về Khối A2