vinhomes central park

biet thu vinpearl

vinhomes bason

Căn hộ 2 phòng ngủ

Trang chủ Sơ đồ mặt bằng Căn hộ 2 phòng ngủ

Căn hộ 2 phòng ngủ

Căn số 02 - 03 (A1 & A2 | 71.08 m²)

2 phong ngu 71

.....................................................................................................................................................................

Căn số 05 (A1 & A2 | 72.30 m²)

2 phong ngu 72 05

.....................................................................................................................................................................

Căn số 06 - 07 - 08 - 09 (A1 & A2 | 73.08 m²)

2 phong ngu 73

.....................................................................................................................................................................

Căn số 10 (A1 - 10 | 70.23 m² & A2 - 10 | 69.97 m²)

2 phong ngu 70

.....................................................................................................................................................................

Căn số 11 (A1 - 11 | 72.76 m² & A2 - 11 | 72.28 m²)

 2 phong ngu 72

.....................................................................................................................................................................

Căn số 13 - 14 (A1 - 13 & 14 | 56.21 m² & A2 - 13 | 68.46 m²)

2 phong ngu 56

.....................................................................................................................................................................

Căn số 15 (A1 - 15 | 68.50 m² & A2 - 15 | 71.77 m²)

2 phong ngu 68 50