vinhomes central park

biet thu vinpearl

vinhomes bason

Tiến độ xây dựng

Trang chủ Bảng giá Tiến độ xây dựng

Tiến độ xây dựng

+ Tiến độ xây dựng Block A Căn hộ Depot Metro Tham Lương - cập nhật ngày 20/1/2017

Stt Hạng mục Tiến độ Hoàn thành
1 Tầng hầm 2  checked
2 Đậy nấp hầm
3 Tầng trệt (G)
4 Tầng 2 (phần thô)
5 Tầng 4
6 Tầng 6
7 Tầng 8
8 Tầng 10
9 Tầng 12
10 Tầng 14
11 Tầng 15
12 Cất nóc
13 Hoàn thiện
14 Tiện ích và cảnh quan

 + Tiến độ xây dựng Block B Căn hộ Depotmetro Tower-s Tham Lương - cập nhật ngày 20/1/2017

Stt Hạng mục Tiến độ Hoàn thành
1 Tầng hầm 2 checked 
2 Đậy nấp hầm
3 Tầng trệt (G)
4 Tầng 2 (phần thô)
5 Tầng 4  
6 Tầng 6
7 Tầng 8
8 Tầng 10
9 Tầng 12
10 Tầng 14
11 Tầng 15
12 Tầng 16
13 Hoàn thiện
14 Tiện ích và cảnh quan