vinhomes central park

biet thu vinpearl

vinhomes bason

Phương thức thanh toán

Trang chủ Bảng giá Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

+  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BLOCK B

Đợt Thời gian Tỷ lệ thanh toán
  Đặt cọc căn hộ muốn mua 50.000.000
1 Ngay khi ký Hợp đồng cọc (bao gồm tiền cọc) 20%
2 Hoàn thành hầm tầng 2 5%
3 Đậy nấp hầm 5%
4 Xây xong tầng 2 phần thô 5%
5 Xây xong tầng 4 phần thô 5%
6 Xây xong tầng 6 phần thô 5%
7 Xây xong tầng 8 phần thô 5%
8 Xây xong tầng 10 phần thô 5%
9 Xây xong tầng 12 phần thô 5%
10 Xây xong tầng 14 phần thô 5%
11 Xây xong tầng 16 phần thô 5%
12 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 11 5%
13 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 12 5%
14 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 13 5%
15 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 14 5%
 16 Ngay sau khi thông báo bàn giao căn hộ 8%
17 Ngay sau khi thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Nhà Ở 2%
  Tổng cộng 100%